OBSZARY PRAKTYKI: PRAWO REKLAMY, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, OCHRONA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH, PRAWO PRASOWE, DANE OSOBOWE, POMOC PRAWNA DLA STARTUPÓW, INFLUENCERZY, AGENCJE REKLAMOWE, SZKOLENIA PRAWO DLA BRANŻY KREATYWNEJ, SZKOLENIA PRAWO W MARKETINGU I REKLAMIE, SZKOLENIA PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ